Čo sa nám v Materskej a Základnej škole podarilo v rokoch 2007 až 2011

 

 

 

December 2011

 • Ďakujeme p. Jozefovi Tóthovi (PHILIPS) za sponzorské vybavenie troch tried a dvoch kabinetov novými svietidlami.
 • Ďakujeme rodine Valčákovej za uhradenie nového zvončeka pre materskú a základnú školu.
 • Ďakujeme pani Lenke, majiteľke potravín v Marianke, za hodnotné mikulášske balíčky, ktoré darovala našim deťom.
 • Ďakujeme pátrovi Augustínovi za poskytnutie priestorov Exercičného domu na uskutočnenie vianočnej besiedky pre rodičov detí z materskej školy.

November 2011

 • V škole prebehlo školské kolo PYTAGORIÁDY. Úspešní riešitelia sú: žiak tretieho ročníka Zdenko Németh a žiak štvrtého ročníka Dominik Dielessen.
 • SVET NÁM - MY SVETU - Nadácia Dobrá rómska víla Kesaj v Košiciach zorganizovala literárnu súťaž SVET NÁM - MY SVETU. Naša škola získala ocenenie za prácu "RAF, TRI PRIATEĽSTVÁ" od autorov Samuela Šveca, Benjamína Šveca a Timoteja Šveca. Našim úspešným žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a úprimne blahoželáme!!!

Október 2011

 • Fotogaléria - výlet do Viedne na vianočné trhy na linke tu.
 • Fotogaléria - deň otvorených dverí, varecha a turistický na linke tu.

September 2011

 • Zahájenie školského roka 2011/2012 v Základnej škole. Prváci v nových laviciach. Záznam vo fotogalérii.
 • Otvorili sme tretiu triedu v materskej škole, nové miesta pre 15 predškolákov.

Jún 2011

 • Deň detí na školskom dvore pre Marianku. Ako sa hovorí - lepší má štastie - aj tento rok nám prialo počasie pri organizácii Dňa detí pre celú obec Marianka. Poďakovanie patrí výboru Občianskeho združenia pri ZŠ a školskej komisii pri zastupiteľstve, Vám, ktorí ste prispeli 2% z daní a všetkým dobrovoľníkom a darcom. Ďakujeme! Záznam vo fotogalérii.
 • Deň detí v škole. Ako každý rok 1.júna oslavujeme s našimi deťmi v škole ich sviatok MDD. Nechýbali súťaže, sladké odmeny, výborný guláš od pani učiteľky Brnovej a naši páni policajti. Veľmi nás potešilo hodnotenie disciplíny našich žiakov policajtmi. Podotkli, že s takým výborným správaním sa ešte nestretli. Záznam vo fotogalérii.

Apríl 2011

 • Genius logicus - 564 škôl z celého Slovenska sa zapojilo do matematickej súťaže GENIUS LOGICUS a medzi nimi aj naša škola, ako jediná z malackého okresu.
 • Modrý gombík - Základná škola v Marianke sa zapojí do siedmeho ročníka verejnej zbierky Týždeň Modrého gombíka 2011.
 • Deň matiek v Exercičnom dome - program pripravili deti z materskej školy a základnej školy v Marianke.
 • DEŇ ZEME sme oslávili aktívnou prácou na našom školskom dvore a zároveň sme si potrápili hlavičky logickými úlohami. V dňoch 27.4-29.4.2011 sme sa zúčastnili plaveckého výcviku v Malackách v plavárni Malina. Naše úspechy boli odmenené mokrým vysvedčením a dobrou zmrzlinou.
 • Na okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína v Malackách získal Samko Švec 2. miesto. GRATULUJEME!!!
 • Vrámci projektu Škola priateľská k deťom nás 7.4.2011 navštívila Marcela z UNICEFU. Rozprávali sme sa o právach a povinnostiach detí.

Marec 2011

 • Vo štvrtok 31.3.2011 sa naši víťazi školského kola Hviezdoslavovho Kubínu zúčastnili obvodneho kola v Stupave. Samuel Švec získal druhé miesto v poézii s postupom do okresného kola v Malackách. Martin Krivosudský získal tretie miesto v prednese v próze. GRATULUJEME !!! Foto na linke tu.
 • Naši štvrtáci sa zúčastnili matematickej súťaže Genius Logicus.
 • Marec mesiac knihy sme oslávili LITERÁRNOU ČAJOVŇOU. Spoznali sme slovenskú spisovateľku Kláru Jarunkovú a jej dielo Hrdinský zápisník. Počúvali sme, čítali, tvorili, spievali a zároveň pili vitamínový čaj. A aké to bolo? Foto na linke tu.
 • Hviezdoslavov Kubín - v utorok 8.3.2011 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. Zúčastnili sa ho žiaci 2. až 4. ročníka. Do okresného kola v Stupave postúpili Martin Krivosudský a Samuel Švec. Poradie v jednotlivých kategóriach bolo nasledovné: POÉZIA: 1. miesto Samuel Švec, 2. miesto Nina Krivosudská a Ema Krajčušková, 3. miesto Hana Mihaljevičová PRÓZA : 1. miesto Martin Krivosudský, 2. miesto Michaela Závodská, 3. miesto Tomáš Hronský a Natália Mózová. Foto na linke tu

Február 2011

 • Zápis do Materskej školy v Marianke - Oznamujeme rodičom, že zápis do MŠ bude prebiehať od 15.2. do 15.3.2011, žadosti o prijatie si môžete vyzdvihnúť v materskej škole, alebo stiahnuť z linky vľavo (na stránke školy). Teší sa na Vás kolektív MŠ.
  Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ na školský rok 2011/2012 podľa kapacitných podmienok našej MŠ? a v súlade so Zákonom č. 245/2008 Z.z. a Vyhláškou č. 308/2009 Z.z. o MŠ.
  Vek dieťaťa - od 3 do 6 rokov - prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou dochádzkou.
  Doklady - písomná žiadosť zákonného zástupcu - potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.
  Podávanie žiadostí - u riaditeľky materskej školy. Prihlášky do Materskej školy - kliknite sem.
 • Ku fašiangu patrí aj tradičný karneval. V piatok 4.2.2011 ho mali naši školáci. O krásne kostýmy nebola núdza. Výnimočná bola maska Hany Mihaljevičovej - "Fľaša - Marianska voda", Vanesky Gronesovej - "Kukučkové hodiny", Lukáša Horvátha - "Kozmonaut", Dominiky Horváthovej - "Motýľ", ale aj "Duch" Jakuba Kapáneka. Masky hýrili nápaditosťou a invenciou. Viac vo fotogalérii.
 • 4. februára 2011 sme privítali budúcich prvákov. Doobeda mali možnosť vidieť priebeh vyučovania svojich starších spolužiakov. Nenásilnou formou boli zapojení do vyučovacieho procesu, kde všetci uspeli. Pripravili sme pre nich "Pasovačku". Najstarší žiaci slávnostne pasovali škôlkára za žiaka Základnej školy v Marianke.Viac vo fotogalérii.

Január 2011

 • Kým počasie prialo, snažili sme sa udržiavať ľad na klzisku na školskom dvore.

December 2010

 • Vianočná besiedka v škole vo fotogalérii.
 • Vienočná besiedka v škôlke vo fotogalérii.
 • Aj našu školu navštívil 6.12.2010 Mikuláš. Deti mu zarecitovali, zaspievali. Mikuláš ich za ich snahu odmenil balíčkami so sladkosťami.Kolektív učiteliek Základnej školy vyjadruje poďakovanie majiteľke potravín LENKE VALOVEJ za prípravu a financovanie bohatých Mikulášskych balíčkov pre našich žiakov. Viac vo fotogalérii.

November 2010

 • Dňa 29.11. nás opäť navštívil "pán Mrkvička". Tento krát nám porozprával a prečítal príbehy od L. Lingrenovej Deti z Bullerbynu. Viac vo fotogalérii.
 • Dňa 9. 11. 2010 sme navštívili v rámci prírodovedy so žiakmi štvrtého a tretieho ročníka bratislavské planetárium v SNM. Viac vo fotogalérii.
 • Podali sme projekt na nadáciu SPP - „Posledná míľa“ - dokončenie detského ihriska v Marianke - odstránenie nebezpečného odpadu. Žiaľ, neuspeli sme.

október 2010

 • Podali sme projekt na grantový program VÚB - "Šikovné žabky a lienky z Marianky"
 • Dňa 28.10.2010 sa niesla našou škola vôňa jablka. Spolu s Kristínkou z ENVIROSVETU sme si zopakovali čo-to o zelenine a ovocí. Naši škôlkari ukázali svoju šikovnosť vo výrobe záložiek a preukázali svoje vedomosti . Ďakujeme všetkým čo sa podieľali na príprave nátierok a jablkových dobrôt. Viac vo fotogalérii.
 • V škole sa konal už štvrtý ročník týždňa zdravej výživy. Dňa 26.10.2010 sme mali nátierkový deň . Na stoloch sa objavili „všakovaké“ nátierky: olivová, avokádová, mrkvová, cesnaková, papriková, cibuľovo - drožďová ... Okrem nich naši „varechári“ ukázali ako sa niektoré nátierky pripravujú , išlo im to veľmi dobre. Viac vo fotogalérii.
 • Aký ťažký je „učiteľský chlebíček“ si vyskúšali naši štvrtáci. Emka Krajčušková pútavým spôsobom vysvetlila svojím spolužiakom na hodine prírodovedy ako funguje kolobeh vody, ako je možné, že lietadlo lieta .... Erik Záblacký a Nikolka Prokopová pripravili hodinu matematiky. Erik si na pomoc zobral počítačovú techniku a Nikolka sa zhostila svojej úlohy ako rodená pani učiteľka. Viac vo fotogalérii.
 • V našej školeprebiehajú  krúžky: výtvarnej výchovy, varenia  a turistický. Viac vo fotogalérii.

júl 2010

 • Podali sme projekt na grantový program Baumit - likvidácia základov sanovanej bydovy kuchyne - žial, neuspeli sme
 • Už tradične sme zorganizovali Letnú školu - prvý júlový týždeň plný hier a zábavy.

 jún 2010

 • Deň detí v základnej a materskej škole. 1. jún je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách. Pani učiteľky z Materskej a Základnej školy pripravili pre deti pestrý a zaujímavý program, spojený s ukážkou policajnej techniky.Pochutnali sme si na dobrom guláši, sladkých maškrtách a zabavili sa na veselých športových akciách. Skúste linku tu.
 • Škola v prírode - ZŠ Marianka. V dňoch 6.6.-11.6.2010 sa najbližším našim domovom stalo RZ- Dúbrava na Prašníku. Slniečko sa na nás nepretržite usmievalo šesť dní, čo sme v plnej miere využili kúpaním v bazéne a vo vírivke. Spoznávali sme prírodnú krásu, navštívili sme farmu uja Bagara. Na výlet sme sa vybrali do kúpeľného mesta Piešťany. Počas výletu sme navštívili kúpeľný park, sochu "Barlolamača", Sklenený most a nakúpili si veľa hračiek a suvenírov. Aktivity a celý program ŠvP nám spríjemňovali animátorky, s ktorými sme absolvovali veľmi bohatý, pestrý a zaujímavý program. Plní zážitkov a poznatkov sme sa vrátili šťastlivo domov. Klinite na linku tu.

-----------------------------------------------------------------

máj 2010

 • Modrý gombík. Po úspešnej zbierke na Haiti sa naša škola zapojila do projektu „Škola priateľská k deťom“. Projekt sme zavŕšili dňa 21. 5. 2010 predajom modrých gombíkov v priestoroch ZŠ a MŠ. Pre Slovenský výbor UNICEF sme predali 154 modrých gombíkov. Celý výťažok: 208, 47 eur z predaja sa tento rok použije na nákup a dopravu očkovacích vakcín proti tetanu pre deti v Laose. Žiaci zapojení do projektu sa oboznámili s problematikou svetovej chudoby .Mali sme šancu (opäť) uvedomiť si, že sa máme celkom dobre... Myslím si (a poznáme to aj z vlastnej skúsenosti), že pokiaľ nezažijeme niečo nepríjemné na vlastnej koži, tak si neuvedomujeme, že to môže byť aj inak ako to poznáme... A preto, že nás tento projekt obohacuje, budeme v ňom pokračovať aj v ďalšom školskom roku. A tak sme my, predajcovia, i vy, kupujúci, pomohli urobiť správnu vec. Ďakujeme! Viac vo fotogalérii - kliknite sem
 • Hasičská zbrojnica. Dňa 25.5.2010 sme navštívili Hasičskú zbrojnicu v Dúbravke. Po príchode sme sa usadili v zasadačke, kde sme si zopakovali: ako privolať hasičov, kde všade hasiči zasahujú, akú techniku pri svojej práci používajú ..., a potom sme si to v praxi vyskúšali. Prehliadka zásahových vozidiel, ich vybavenie a vyskúšanie si samotnej techniky v nás zanechali krásne dojmy. Ďakujeme. Viac vo fotogalérii - kliknite sem.
 • Deň matiek v Exercičnom dome. O program sa postarali deti a pani učiteľky z materskej a základnej školy v Marianke. Fotografie z akcie nájdete vo fotogalérii.
 • Vystúpenie škôlkárov naživo nájdete na linke youtube tu.
 • Vystúpenie školákov naživo nájdete na linke youtube tu.
 • Návšteva misionárov v škole - V pondelok 3. mája 2010 sme privítali na pôde našej školy  pátrov misionárov z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Stretnutie bolo pútavé a nechýbal spev aj modlitba. Viac vo fotogalérii.

apríl 2010

 • Vymenili sme piesok v pieskovisku za nový, čistý.
 • Zariadili sme zakúpenie novej ochrannej siete na trampolínu. Starú nám odcudzili.
 • Na školský dvor sme zakúpili dve nové lavičky. Teraz máme celkový počet deväť kusov.
 • „Hello, my name is Sonja, I am from Finland“
  Dostali sme listy z Finska... a pokračujeme v kontaktoch a priateľstve, ktoré začalo projektom Comenius.  list1, list 2, list 3, list 4.

marec 2010

 • Hviezdoslavov Kubín
  Dňa 5. 2. 2010 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo "Hviezdoslavov Kubín"
  Porota rozhodla, že najlepšími recitátormi sa v tomto školskom roku stali títo recitátori: Poézia: 1. miesto: Ema Krajčušková, 2. miesto: Dominika Tarabová, 3. miesto: Erika Šmelcerová a Dominik Doležal Próza: 1. miesto: Dávid Polner, 2. miesto: Filip Petráš, 3. miesto: Pavlína Záblacká Dňa 16. 3. 2010 sa konalo obvodné kolo v prednese poézie a prózy „Hviezdoslavov Kubín“ v Stupave. Súťaže sa zúčastnili Ema Krajčušková a Dávid Polner, ktorý obsadil druhé miesto. Všetkým víťazom gratulujeme!!!!! viac vo fotogalérii.
 • Návšteva divadelného predstavenia v Bratislave a cesta autobusom na linke tu.
 • Milé posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov na linke tu.
 • Plavecký výcvik v športovej hale "Malina" na linke tu.
 • Divadelné predstavenie v škole s názvom "Kniha, priateľ človeka" na linke tu.

február 2010

 • Podali sme projekt na výmenu okien na škole a zateplenie budovy školy.
 • Zábery zo života školákov si môžete prehliadnuť na linke tu.

január 2010  

 • K hokelistom a korčuliarom na klzisku sa pridali aj školáci s p. učiteľkou Brnovou - telesná výchova aj družina v škole má ďalší rozmer. Zopár záberov z klziska na školskom dvore nájdete kliknutím sem
 • Besiedka v škôlke, sánkovačka, očista. V galérii sú zábery zo života škôlkárov. Kliknite sem.
 • Zápis nových prváčikov do ZŠ Marianka. Všetky potrebné informácie, zápisný lístok, dotazník a žiadosť na odloženie školskej dochádzky nájdete na linke tu

december 2009

 • Nové hračky a pomôcky v skôlke. V galérii sú uvedené hračky zakúpené z výnosu vianočného punču. Prípravu punču sponzorsky zabezpečili rodiny Pírová, Veselá a p. Ivák. Patrí im naše poďakovanie. Tiež sme inštalovali počítačové pracovisko pre deti a nový LCD televizor zo zdrojov z MŠSR. Máme k dispozícii aj detský výučbový softvér a náučné hry pre deti od 4 rokov. Na linke tu.
 • Školáci vo vystúpení na vianočnej besiedke na linke tu.
 • Školáci a škôlkári v Bibiane a na Vianočnývh trhoch. Fotografie tu.
 • Deň otvorených dverí v Základnej škole Marianka. Vo štvrtok, 3.decembra 2009. Viac informácii tu.

november 2009

 • Vo fotogalérii sú zábery z rôznych akcii v škole:
  Literárna čajovňa - 2.ročník sa niesol v duchu rozprávok Pavla Dobšinského ...
  Kúzelník a artista - trochu zábavy na našej škole ...
  Využívanie jazykového laboratória ...
  Orange Day na našej škole ...

október 2009

 • Z Občianskeho združenia pri ZŠ sme zakúpili nový prstenec na trampolínu. Stál 145,-Eur, snáď si ho deti nešetrným používaním opäť nezničia.
 • Ukončili sme zatiaľ najrozsiahlejšiu rekonštrukciu v Základnej škole. Vybudovali sme novú plynovú kotolňu, pribudla trieda v škôlke, zrekonštruovali sme dve triedy na poschodí v škole a zriadili kuchyňu v budove školy. Celá rekonštrukcia stála 50100,-Eur, boli použité účelové grantové prostriedky vo výške 33500,-Eur, z OZ pri ZŠ Marianka sme prispeli sumou 7000,-Eur, Obec Marianka prispela sumou 9500,-Eur. Viac vo fotogalérii
 • Z Občianskeho združenia pri ZŠ sme zakúpili detskú kuchynku. Na zábere tu.
 • Realizovali sme grant "Informatizácia predškolských zariadení" v hodnote 3600,-Eur. Zriadili sme kompletné IT pracovisko pre škôlku, doviedli internet a nakúpili množstvo knižiek pre deti. Viac vo fotogalérii.

september 2009

 • Olympiáda malotriedok - 2.10.2009 sme sa zúčastnili VESELEJ OLYMPIÁDY MALOTRIEDOK, ktorej 10. ročník organizo- vala Základná škola v Jabloňovom. V konkurencii 6 škôl sme si ako škola vybojovali 2. miesto. Obzvlášť sa tešíme z 1. miesta, ktoré získala naša prváčka Miška Závodská. Dobre sme sa zabavili a za výkony sme dostali sladkú odmenu a pekné ceny. Viac vo fotogalérii
  Deň mlieka - v slove mlieko sa nachádza aj slovo LIEK a tak sme tento rok na našej škole oslavovali DEŇ MLIEKA. Na desiatu sme si priniesli mliečne výrobky a spoločne sme tento deň oslávili mliečnou hostinou. Viac vo fotogalérii
  Cvičenie v prírode - pekné jesenné počasie sme využili na ďalšie úlohy z oblasti enviromentálnej výchovy: absolvovali sme pešiu túru z Marianky do Záhorskej Bystrici. Cestou sme poznávali prírodniny a zbierali jesenné plody. Na ihrisku sme rozvíjali našu obratnosť, vytrvalosť a šikovnosť. Viac vo fotogalérii
  Začiatok školského roka - cez prázdniny sa naša škola rekonštruovala, modernizovala, preto sa Vám prihovárame trochu neskôr. Vybudovali sme novú triedu, ktorá má multifunkčné zameranie - trieda, knižnica, kuchynka aj herňa pre ŠKD. Školský rok 2009/2010 bol slávnostne otvorený 2. septembra 2009. Žiakom a hlavne prváčikom sa prihovorila pani riaditeľka Mgr. Tatiana Smidová ako aj pán starosta Ing. Viliam Bolgáč. Na žiakov čakali krásne vynovené triedy, drobné darčeky a pani učiteľiek. Viac vo fotogaléri

august 2009

 • Boli sme úspešní v zamestnaneckom projekte SLSP "Koruna ku korune" a získali sme 696.-Eur na trávnik na školskom dvore.  

júl 2009

 • Nasvietili sme streetballové ihrisko na školskom dvore. Pozrite si foto.

jún 2009

 • Po ukončení školského roka sme zorganizovali tretí ročník Letného tábora. Viac - vo fotogalérii
  Dňa 25.6.2009 sme absolvovali školský výlet do Lednice na Morave. Viac - vo fotogalérii.
  Na škole sme hostili celú triedu z Marcheggu v rámci programu Comenius. Viac vo fotogalérii.
  Oslava dňa detí v škole sa niesla v duchu "Policajnej akcie." Viac vo fotogalérii.
  Na výlete s Bagančou - Dňa 31.5.2009 sa " Baganča" vybrala na Malý Slavín. Turistiku sme spojili s opekačkou. Bolo fajn! Turistický krúžok dňa 7.6.2009 zdolával rytierov a hradby Pajštúnu. Viac vo fotogalérii.
  Deň detí 6.6.2009 v Marianke sa opäť vydaril,  dokonca aj počasie nám prialo. Viac vo fotogalérii.
  Uskutočnilo sa ďaľšie stretnutie v rámci programu Comenius v Marianke a v Marcheggu. Viac na stránke Comenius.

máj 2009

 • den deti    Vyšlo nové číslo školského časopisu Machuľa.
  Kliknite na obálku vľavo.

  Podali sme zamestnanecký projekt "Koruna ku korune" s rozpočtom 696 Eur.

  Podali sme projekt "Zelené školské dvory" s rozpočtom 3300 Eur.

  Podali sme zamestnanecký projekt  "Robím život lepším - angažujem sa" s rozpočtom 3300 Eur.

  Uskutočnilo sa ďaľšie stretnutie v rámci projektu Comenius vo Fínsku. Viac vo fotogalérii.
   

apríl 2009

 • Združenie Astrofoto.sk a Občianske združenie pri ZŠ Marianka zorganizovali večerné pozorovanie Mesiaca a planéty Saturn, viac vo fotogalérii.

  Podali sme projekt Revitalizácie školskej knižnice s rozpočtom 3300 Eur.

  Podali sme projekt Revitalizácie Materskej škôlky s rozpočtom 3500 Eur.

  Podali sme projekt na zateplenie a výmenu okien budovy školy s rozpočtom 124000 Eur.

  P - Základná škola v Marianke sa zapojí do siedmeho ročníka verejnej zbierky Týždeň Modrého gombíka 2011.#000000pán Mrkvičkapodali sme projekt Zdravá škola s rozpočtom 2600 Eur.

  Skype session. V piatok 24.4.2009 sme si "pokecali" s našimi kamarátmi z Fínska a z Rakúska.
  Viac vo fotogalérii.

  Od 20.4.- do 24.4. prebiehala LITERÁRNA ČAJOVŇA. Vybrali sme si najväčšieho rozprávkára sveta H.CH. ANDERSENA. Jeho najznámejšie rozprávky sme prečítali pri dobrom ovocnom čaji. Bol to náš prvý ročník. V tejto tradícii by sme chceli pokračovať. Ďalším autorom sa stane náš rozprávkár P. Dobšinský. Našu čajovňu sme rozšírili o ilustráciu a obsahy prečítaných rozprávok. Týmto Vás srdečne pozývame na prezentáciu našej čajovne,ktorá sa nachádza v budove ZŠ na prízemí. Viac vo fotogalérii.

  Dňa 21.4. zavítalo do našej škôlky Divadielko.Teta si pripravila pre nás rozprávku: ROZPRÁVKOVÁ EMA, na motívy Jána Uličianského. A ako sa divadielko páčilo deťom, posúďte sami. Viac vo fotogalérii

  Plavecký výcvik. V dňoch 15. apríla až 17. apríla prebiehal plavecký výcvik.Tridsaťdva detí z našej školy a z Materskej školy bolo odhodlaných denne sa prezliekať do plaviek, len aby mohli v krytej plavárni Malina v Malackách zápasiť s vodou. Viac vo fotogalérii.
   

marec 2009

 • Hviezdoslavov Kubín 2009 - školské kolo:
  Poézia: 1. miesto - Hana Mihaljevičová a Samuel Švec (II.)
  Próza:  1. miesto - Filip Petráš (III.)
              2. miesto - Ema Krajčušková (II.) 2. miesto - Kristián Partl (IV.)
              3. miesto Rudolf Weissabel (IV.) 3. miesto - David Polner (III.)  
  Do obvodného kola postúpili Samuel Švec a Filip Petráš kde sa umiestnili na prvých miestach!  Viac vo fotogalérii.

  Ekovýchova - 26.3.2009 sa v škole uskutočnili hodiny ekovýchovy pre 1. a 2. ročník na tému ZVIERATÁ A ICH MLÁĎATÁ a pre 3. a 4. ročník na tému DROGY, ktoré boli odučené pracovníčkami ekovýchovného centra zoStupavy. Viac vo fotogalérii.

  Comenius - absolvovali sme stretnutie učiteľov v Marcheggu.

  Comenius - na škole sme otvorili výstavu detských výtvarných prác s medzinárodnou účasťou. Vystavujeme práce z Fínska a Rakúska. Viac vo fotogalérii.

  Dňa 3.marca 2009 sa konal na škole výchovný koncert, kde nám hudobník a zberateľ ľudových piesní p. ANTON BUDINSKÝ predviedol hru na originálne archaické hudobné nástroje.  Viac vo fotogalérii.

  Prihlášky do Materskej školy - prihlásiť dieťa do Materskej školy v Marianke možete v priebehu mesiaca marec 2009.  Prihlášky si možete vyzdvihnúť / podať priamo v Materskej škole v pracovných dňoch, alebo stiahnuť tu
   

február 2009

 • Usporiadali sme karneval v škôlke, viac vo fotogalérii  na linke tu.

  Boli pasovaní noví prváci - 15 nových žiakov, viac  vo fotogalérii.

  Usporiadali sme karneval v škole, viac vo fotogalérii na linke tu.

január 2009

 • Odovzdávanie polročných vysvedčení v škole v Marianke. Viac vo fotogalérii

  Zima a mráz priniesli do Marianky a školy nové možnosti. Na školskom dvore sa dá korčulovať vďaka pánovi Hanúskovi, v kamenolome si školáci vyčistili ľad sami. Viac vo fotogalérii

  Do dvoch tried sme zakúpili nový sektorový nábytok. Pre detail kliknite na trieda-1 a trieda-2.

december 2008

 • Zo života školákov v závere roka. Viac vo fotogalérii.

  Usporiadali sme Vianočné besiedky v škole i v škôlke. Z predajnej výstavky sme vyzbierali 4230,-Sk, sponzorsky tiež prispeli pán Brna (10000.-Sk) a páter Augustín (1620,-Sk). Z peňazí zakúpime do školy časť sektorového nábytku. Všetkým veľmi pekne ďakujeme. Záznam z akcie vo fotogalérii.
  Z Občianskeho združenia pri ZŠ sme zakúpili do telocvične tri nové žinenky v cene 8040,-Sk. Detail tu

november 2008

 • Podarilo sa  opäť čo to vylepšiť. Položili sme novú podlahu do spálne v škôlke, jedálne a výdajne stravy. Taktiež sme presunuli pingpongový stôl na chodbu školy - dá sa hrať. Na jar ho znovu umiestnime na školský dvor (kliknite na obrázky).
  Uskutočnili sme konferenčný hovor cez Skype s partnerskými školami v programe Comenius. Komunikacia prebehla v anglickom jazyku.

október 2008

 

 • Uskutočnilo sa ďalšie stretnutie v rámci programu Comenius v Marianke. Hostia z Fínska a Rakúska u nás pobudli tri dni (15-18.10.2008) viac vo fotogalérii.
 • Do školského klubu detí sme z OZ pri škole zakúpili 6ks stolnotenisových rakiet/ul, liul a 9ks loptičiek. Príprava na zimu, keď pigpongový stôl presťahujeme na chodbu školy. Na jar poputuje opäť na školský dvor.

september 2008

 • Do  škôlky sme zakúpili nový relaxačný guličkový bazén a rodičia zakúpili nový koberec do herne. Viac tu.
 • Na ihriskquot;, ale aj ?q=fgallery/247ul/pa href=#000000a href=+1u pribudol nový pingpongový stôl. Vyzerá dobrá voľba.

august 2008

 • Počas prázdnin sa podarilo kompletne zrekonštruovat sociálne zariadenia v škôlke aj škole. Navyše sme zriadili novú výdajňu stravy. Rozpočet rekonštrukcie bol 400 tis Sk.-. Viac vo fotogalérii.

júl 2008

 • Boli sme úspešní v projekte "Otvorená škola - oblasť športu", získali sme 50000,-Sk na dovybavenie škôlky a školského dvora.
 • Úspešne prebehol Letný tábor v škole v Marianke. Fotografie na linke tu.
 • Letna_Skola_v_Marianke Letna_Skola_v_Marianke

jún 2008

 • Stretnutie Comenius v Rakúsku, škola v Marcheggu 23. jún, 2008. Fotografie zo stretnutia - na linke tu
  Škola v prírode Zlalifont color=?q=fgallery/127nbsp;tnícka dolina uklikáte sa

máj 2008

 • V škole/škôlke sme rozšírili prístup k internetu. Dnes je internet prístupný v zborovni, v kancelárii riaditeľa a aj v škôlke.
 • Uskutočnilo sa stretnutie v rámci projektu Comenius vo Fínsku, Harviala School. Fotografie na linke tu.
 • Dobrá správa - boli sme úspešní v programe "Konto Orange" s projektom "Prvé detské ihrisko v Marianke". Dostali sme 90tis Sk. Viac na linke tu.
 • Podali sme projekt "Otvorená škola - šport" s rozpočtom 134tis Sk. Cieľom je dovybaviť školský dvor športovým náradím.
 • Škôlkári a školáci pripravili program ku dňu matiek. Zábery z akcie na linke tu.
 • Absolvovali sme prezentáciu ZŠ v Marianke v materskej škole v Borinke.

 

apríl 2008

 • „Mysli globálne, konaj lokálne!“
  Ďakujeme všetkým tým, ktorí nám poukázali dve percentá z odvodu dane. Prostriedky budú použité v prospech školstva a komunity v Marianke.

  Na súťaži "Ďeň Zeme" v Stupave sme aj víťazili a boli na stránkach novín Viac vo fotogalérii.

  Plavecký kurz školáci aj školkári. Päť dní po tri hodiny v týždni od 14.04.2008 v plavárni Malina v Malackách. Viac vo fotogalérii ... tu

  Krúžky varenia a enviro v škole Baganča Baganča 20. apr. 2008

  Futbalový zápas s ŠKP Dúbravka 13-04-2008 ... tu Futbalový zápas s ŠK Slovan 06-04-2008 ... tu Podali sme projekt "Konto Orange, Šanca pre váš región 2008" zameraný na školský dvor s rozpočtom 100tis Sk.

 

marec 2008

 • Konal sa Country večer ku dňu učiteľov, viac vo vo fotogalérii. Podali sme projekt na revitalizáciu školskej jedálne s rozpočtom 235tis Sk so spoluúčasťou obce 20tis Sk a spoluúčasťou OZ pri škole 10tis. Podali sme enviroprojekt s rozpočtom 250tis Sk so spoluúčasťou OZ pri škole 10% a spolúčasťou obce 10%.

 

február 2008

Január 2008

 

december 2007

 

november 2007

 • Na školu sme získali +14000,-Sk z MŠ v dohodovacom konaní. Vyšlo novembrové číslo školského časopisu MACHUĽA
  Machula_11_2007_uputavka

  Spustili sme stránku "Enviroprojekt".   Monitorovanie skládok a neporiadku v okolí Marianky. Zbierame fotografie z nelegálnych skládok v katastri obce. Akcia enviroprojekt na škole.   Viac vo fotogalérii.

  bordel

  Comenius - Založili sme stránku "Comenius"

 

október 2007

 • Gaštany - V škole sme vyzbierali 620kg gaštanov, utŕžili 3000,-Sk. Vďaka tým, ktorí zbierali aj tým, ktorí sa postarali o ich zhodnotenie. Výlet do parku v Lobau / 14.10.2007 / Fotografie z podujatia nájdete vo fotogalérii.
  vylet_Lobau Lobau

  Žiaľ, neuspeli sme v projekte "Revitalizácia školskej knižnice". Možno nabudúce. Výborne - boli sme úspešní v projekte "Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2007". Získali sme dotáciu v hodnote 80000.-Sk (z toho 4000.-Sk z Občianskeho združenia pri škole) na vybavenie školskej kuchyne! Veľmi dobre - boli sme úspešní na Ministerstve financii pri rozdeľovaní podielov z výťažku z lotérii. Získali sme 100000,-Sk na projekt rekonštrukcie sociálnych zariadení v škôlke. Ešte budeme musieť pozháňať sponzora na zvyšných 300000,-Sk. Určite sa podarí. Z úspešného enviroprojektu sme na školu zakúpili kvalitný digitálny fotoaparát Canon Powershot A570 IS. Darebáci pozor - decká začínajú monitorovať čierne skládky v katastri Marianky!

september 2007

 • Užasné! Na školu sme dostali projekt "Mobilné jazykové laboratórium" v hodnote 280000,-Sk. Projekt zahŕňa techniku a výukový softvér pre jazyk anglický a nemecký. Užasné!

august 2007

 • Položili sme peknú novú podlahovú krytinu do dvoch tried (prvákom a druhákom). Radosť v nich sedieť aj učiť.

júl 2007

 • Podali sme projekt na revitalizáciu zariadenia školského stravovania s rozpočtom 80000,-Sk. V rámci tejto sumy je 5% spoluúčasť Občianskeho združenia pri Základnej škole (4000.-Sk). Náš podaný projekt multilaterálneho partnerstva škôl v rámci programu Comenius bol schválený. Rozpočet projektu je 12000,-EUR na dva roky.
  Konal sa úspešný letný tábor v Marianke - fotografie nájdete vo fotogalérii   Vyšlo júnové číslo školského časopisu MACHUĽA
  letny_tabor_11 letny_tabor_22
   
  Machula_06_2007_uputavka

  Získali sme! Enviroprojekt na školu - monitorovanie životného prostredia v okolí Marianky s rozpočtom 52 000,-Sk (z toho 5 000,-Sk máme prisľúbené z obce).

jún 2007

 • Podali sme rozvojový projekt Komunikačno-informačné technológie v škole. Rozpočet projektu je 100000,-Sk (70000,-Sk MŠ, 25000,-SK Obč. združenie, 5000,-Sk Obec) Podali sme projekt na revitalizáciu školskej knižnice s rozpočtom 39 500,-Sk. Zakúpiť by sa mali viazané aj interaktívne knihy v elektronickej forme. Podali sme projekt "Mobilné jazykové laboratórium" s rozpočtom 280000,-SK. Laboratórium využíva notebooky a moderný software na výuku anglického a nemeckého jazyka. Dá sa použiť priamo v triedach a malo by sa využívať aj pre krúžkovú činnosť. Garantovaná spoluúčasť Občianskeho združenia pri ZŠ je 10% (28000,-SK). Získali sme dodatočné prostriedky z dohodovacieho konania (15000,- SK) k normatívnemu rozpočtu. Žiadosť bola podaná v marci 2007, rozpočet školy na rok 2007 je teraz 1098000,-SK
  den_deti_bol

  Pozrite si fotografie z dňa detí vo fotogalérii.

  Stanovištia rozprávkového lesa: u deda Vševeda - každý zložil skúšku zrelosti u pirátov - každý bol unesený u vodníka vodibojka - každý chytil rybku u babky dokošalapky- hodil do košíka a dostal pečiatku na čelo u veselej tarantuly - každý preliezol pavučinou u kamenného rytiera - každý ho skúsil zobudiť u starostu - každý prešiel dierou v plote

  Deň detí v Marianke sponzorovali: BERTO s.r.o. Vysoká pri Morave, Pekáreň GAMA s.r.o. Plavecký Štvrtok, Pekáreň u Florianka Záhorská Bystrica, HAMÉ Slovakia spol.s r.o. Stupava, I.T.C. Bratislava, Vitis trade, Mariatálske lahôdky, Potraviny KUBÍK, BOBO publicita, p.Móza, p.Karol Taraba, p.Neumahr, rodina Pirová, p.Radačovská-Červený kríž, p.Mustafová SLSPa.s., p.Kolman, p.Harman

máj 2007

 • Podali sme projekt na Centrum pre filantropiu "Tu sa nám páči, tu chceme žiť". Projekt má rozpočet 53000,- SK a je zameraný na vybavenie školského ihriska. Podali sme projekt "Otvorená škola - šport". Projekt má rozpočet 66000,-Sk a je tiež zameraný na vybavenie školského ihriska. Pripravili sme propagáciu letného tábora v Marianke (2.7. - 7.7.2007) Pripravili sme program na stretnutie seniorov (pozrite si fotografie vo fotogalérii).

apríl 2007

 • Podali sme Enviroprojekt na školu - monitorovanie skládok v okolí Marianky, rozpočet ~70tis SK Požiadali sme o 2% z daní. Potrebné tlačivá prikladáme Potvrdenie o zaplatení dane Vyhlásenie pre naše OZ (s predtlačenými údajmi na naše OZ). OZ pri ZŠ Marianka Nám.4. apríla 16 900 33 Marianka IČO:  30799872 Slovenská sporiteľňa a.s., číslo účtu 0179873003 / 0900

marec 2007

 • Pripravili sme plagáty na zápis do Materskej školy. Podali sme žiadosť na dohodovacie konanie, zažiadali sme o doplatok 54 000,-Sk k nor-matívnemu rozpočtu. Podali sme projekt " Comenius - partnerstvo škôl ", participujúce školy sú z Rakúska, Fínska, Rumunska a naša škola v Marianke. Projekt je na dva roky, začína v Októbri 2007, rozpočet projektu je 12 000,-EUR. Témou projektu sú médiá v škole. Projekt zahŕňa veľa zaujímavých aktivít pre žiakov, mobilitu v rámci zúčastnených partnerov, ako aj vylepší technickú vybavenosť školy. Podali sme projekt na Ministerstvo financii (533 000,-Sk) , ktorý by mal finančne zabezpečiť rekonštrukciu sociálnych zariadení v Materskej škôlke v Marianke. Pripravili sme propagáciu 2% z daní pre Občianske združenie pri Základnej škole Marianka Nadviazali sme spoluprácu s Detským integračným centrom v Skalici, na rodičovské združenie sme pozvali psychológa a špeciálneho pedagóga. Úvodná prednáška nám dala základnú informáciu o problémoch učenia a správania detí, v ďaľšom budú prebiehať individuálne konzultácie podľa záujmu a potrieb rodičov. V telocvični v škole bežia dve pravidelné cvičenia : Power jóga - ka&;;#382;dý utorok 18:00 ( vedie p. Baľová ) Pilates - každú stredu od 19:00 ( vedie p. Savková ) Telocvičňu v škole je možné využívať po dohode na Obecnom úrade. Pripravujeme letnú školu v Marianke (prvý júlový týždeň). škôlky a školskej družiny do 17:30 hod od septembra 2007.

február 2007

 • Požiadali sme Ministerstvo hospodárstva o vyradenú kancelársku techniku (20ks PC).

január 2007

 • Pripravili sme brožúry a plagáty ku dňu otvorených dverí v škole a zápisu prvákov na školský rok 2007/2008.